Welkom bij AH! Training&Coaching

 

Bureau voor training en coaching in zorgorganisaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH! adviseert, begeleidt, traint en coacht professionals in de zorg & welzijns sector

om meer resultaat en professionaliteit, meer voldoening en plezier in het werk te realiseren.

Met Aandacht en Hart voor mensen. In verbinding, en samen op weg naar verandering en verbetering, kortom duurzame kwaliteit in uw organisatie.

 

Breed inzetbaar

 

AH! is inzetbaar op een breed terrein in de sector zorg en welzijn. Zowel de zorg in verpleeg-en verzorgingshuizen als de thuiszorg zijn vertrouwd gebied.

 

U kunt AH! inschakelen voor:

> individuele coaching van medewerkers

> teamontwikkeling en het opzetten van zelfsturende teams

> intervisie en intercollegiale toetsing

> missie/ visie trajecten

> verander en/of verbetertrajecten (o.a. werken met het Zorgleefplan, Zelfsturende teams)

> ontwikkeling van kwaliteitsbeleid

> trainingen (kennis, vaardigheden, houding/ attitude)

 

Thema's zijn specifiek gericht op:

> relaties en samenwerking tussen cliŽnt en medewerker

> relaties tussen medewerkers en onderlinge samenwerking 

participatie en kwaliteit van leven van cliŽnten en aandeel familie en mantelzorg)

> brug en verbinding tussen de werkvloer en het management 

 

Resultaten:

> creatief gedrag

> reflecterend gedrag

> geintegreerd gedrag van mensen, van teams in organisaties  

 

 

Maatwerk

 

Waar behoefte is aan verdieping van onderwerpen biedt AH! een scala aan trainingen.

Deze zijn gericht op vakinhoudelijke vaardigheden, maar kunnen ook gaan over onderwerpen als klantgericht/vraagericht werken, het zorgleefplan en kwaliteit van leven, omgang en bejegening in gedrag, of het groeien van groep naar (zelf sturend) team.

 

Omdat een passende training alleen in onderling overleg tot stand kan komen, zijn AH! trainingen altijd maatwerk.

 AH!Training&Coaching© 2014 ē Overname van teksten of afbeeldingen uitsluitend met link en bronvermelding