Welkom

Welkom bij AH! Training&Coaching

Bureau voor training en coaching in zorgorganisaties


AH! adviseert, begeleidt, traint en coacht professionals in de zorg & welzijns sector

om meer resultaat en professionaliteit, meer voldoening en plezier in het werk te realiseren.

Met Aandacht en Hart voor mensen. In verbinding, en samen op weg naar verandering en verbetering, kortom duurzame kwaliteit in uw organisatie.


 

Breed inzetbaar

 

AH! is inzetbaar op een breed terrein in de sector zorg en welzijn. Zowel de zorg in verpleeg-en verzorgingshuizen als de thuiszorg zijn vertrouwd gebied.

 

U kunt AH! inschakelen voor:

> individuele coaching van medewerkers

> teamontwikkeling en het opzetten van zelfsturende teams

> intervisie en intercollegiale toetsing

> missie/ visie trajecten

verander en/of verbetertrajecten (o.a. werken met het Zorgleefplan, Zelfsturende teams)

> ontwikkeling van kwaliteitsbeleid

> trainingen (kennis, vaardigheden, houding/ attitude)

 

Thema's zijn specifiek gericht op:

> relaties en samenwerking tussen cliënt en medewerker

> relaties tussen medewerkers en onderlinge samenwerking 

> participatie en kwaliteit van leven van cliënten en aandeel familie en mantelzorg)

> brug en verbinding tussen de werkvloer en het management 

 

Resultaten:

> creatief gedrag

> reflecterend gedrag

> geintegreerd gedrag van mensen, van teams in organisaties  

 

 

Maatwerk

 

Waar behoefte is aan verdieping van onderwerpen biedt AH! een scala aan trainingen.

Deze zijn gericht op vakinhoudelijke vaardigheden, maar kunnen ook gaan over onderwerpen als klantgericht/vraagericht werken, het zorgleefplan en kwaliteit van leven, omgang en bejegening in gedrag, of het groeien van groep naar (zelf sturend) team.

 

Omdat een passende training alleen in onderling overleg tot stand kan komen, zijn AH! trainingen altijd maatwerk.Wie zit er achter AH!?

 

Alice van der Heijden


'Gepokt en gemazeld' in de zorg, dat kan ik over mezelf zeggen. Ik heb ruim 25 jaar in deze sector gewerkt en beschik over een jarenlange ervaring, opgedaan in verschillende organisaties.

Ik ben van oorsprong paramedicus en werkte als ergotherapeut. Naast die praktische uitvoering hield ik me ook bezig met beleidszaken, waarbij 'kwaliteit van zorg' hoog in mijn vaandel stond. 

Ik volgde diverse opleidingen en werkte als stafmedewerker, adviseur kwaliteit en intern procesbegeleider. Hierdoor versta ik de taal van zowel uitvoerend medewerkers op de werkvloer als ook de taal van leidinggevenden en managers. 

Aandacht voor kwaliteit is in mijn werk altijd een belangrijke rode draad.

Geboeid door mensen en hun drijfveren, geinteresseerd in gedrag van mensen tijdens individuele- en groepsprocessen, volgde ik de opleiding tot Life Coach en Transformationeel Trainer. Begin 2006 startte ik als zelfstandige mijn eigen bureau AH! Training&Coaching. 

Mijn opgedane mensenkennis, vakkennis en levenservaring zet ik in bij het trainen en coachen van mensen, en bij het begeleiden en ondersteunen van teams en organisaties.

Visie op trainen en coachen

 

Ik ben een energieke trainer die mensen letterlijk en figuurlijk in beweging brengt.

Ik werk vanuit de gedachte dat alles wat aandacht krijgt zal groeien en dat deelnemers zelf het belangrijkste instrument zijn en de experts binnen hun (vak) gebied. Voor mij is een trainings-of coachingstraject veel meer dan mensen vaardiger maken of hen trucs aanleren. Ik wil samen met hen op zoek naar effectief gedrag dat past bij hun eigenheid en eigen wijsheid. Hiervoor is het soms nodig dat mensen 'anders' leren kijken en hun gewoontes doorbreken. 

Persoonlijke ontwikkeling als sleutel tot succes. Beter en vrijer communiceren met anderen, cliënten en collega's. En net zo belangrijk: meer motivatie, meer plezier en creativiteit in het werk!

Werkwijze

 

Deze visie zult u terug vinden in mijn aanpak: ik werk actie- en doelgericht en sluit zo dicht mogelijk aan bij de praktijk.

Voor de start van een traject stellen we een heldere diagnose van wat er nodig is. 'Wat speelt er?', is altijd de eerste vraag. De tweede: 'Wat is het best mogelijke resultaat aan het eind van de rit?' Met deze informatie als vertrekpunt formuleren we met elkaar vervolgens heldere en haalbare doelen. In het traject wat volgt combineer ik de harde en zachte aspecten van verandering: dus enerzijds de aandacht voor het groeiproces van de individuele medewerkers, anderzijds aandacht voor het team en de organisatie als geheel.

Theorie, praktische handvatten, feedback, verdieping en een veilig leerklimaat zijn kenmerkend voor mijn werkwijze.

 

Waarden en overtuigingen:

> Veranderingen groeien van binnenuit; transformatie is daarbij de sleutel tot persoonlijke en 

   professionele ontwikkeling 

> Wat je geeft, krijg je terug. Deze verbinding is er altijd.

> Integriteit en vertrouwen: het in mij gestelde vertrouwen maak ik waar

> Kwaliteit: bij ieder gesprek zorg ik voor een toegevoegde waarde

> Plezier en prestaties delen: het geeft me voldoening als ik, naast eigen 

   prestaties, kan genieten van succes voor de organisatie.

Anderen (collega's en deelnemers) over Alice

 

'Een energieke duizendpoot die op inspirerende wijze haar vak uitoefent'

'Betrokken en heel persoonlijk'

'Ze zegt wat ze doet en doet wat ze zegt'

'Ze geeft me de ruimte en helpt me om zelf te beslissen'

'Ze is pragmatisch en hakt knopen door'

'Alice heeft een prettig gevoel voor humor'

'Ze werkt echt vraaggericht en gaat uit van de behoeften op dat moment' 

AH! werkt samen met:

 

> BTSG: Innovatie in ouderenzorg

> Vilans: Kenniscentrum voor langdurende zorg

> Simone van Dijk: Procesbegeleiding

> De Werkvloer Centraal

> KMBV: opleidingen voor organisatieontwikkeling in Zorg&Welzijn

 

Alice van der Heijden is aangesloten bij de NOBTRA: Nederlandse Orde van Beroepstrainers. 

Alice van der Heijden is opgenomen en geregistreerd in het CRKBO: Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.


Wilt u weten wat AH! voor u of uw organisatie kan betekenen?

Ik kom graag langs voor een orienterend gesprek!

Alice van der Heijden 
Zwarteweg 94 
1412 GE Naarden 

T   035 6951032

M  0649312433                      E   Alice@ah-coaching.nl

AH! is het snelst te bereiken per telefoon.

Of stuurt u anders een e-mail, dan bericht ik u zo snel mogelijk terug.