Teams

Versterk het team 

Ieder talent als parel in de groep

De beste teams ontstaan wanneer de leden van het team betrokken zijn bij elkaars individuele groei en persoonlijke successen. Maar in deze hectische tijd vergt dat steeds meer van medewerkers in de zorg. Om het beste uit jezelf, uit elkaar en uit je vak te halen is nog een hele kunst. Samenwerken op een constructieve manier en bouwen aan gezamenlijke doelen is niet altijd en zomaar vanzelfsprekend.

Teamcoaching

 

Voor iedereen die samen met collega's werkt en een team vormt.

AH! begeleidt teamleden om te reflecteren op het eigen gedrag, om te onderzoeken wat hun eigen bijdrage is en om te kijken naar de kwaliteiten en valkuilen van elkaar.

Door elkaar beter te leren kennen en op een respectvolle manier feedback te geven en ontvangen, zal het team vanuit openheid en vertrouwen tot een betere samenwerking komen.

Met als gevolg meer effectiviteit, een beter werkklimaat en meer persoonlijk plezier.

 

Thema’s in de bijeenkomsten kunnen zijn:

> Wat maakt ons team een team? (welke kleur kent onze cultuur?)

> Wat wordt er allemaal gedacht, maar niet uitgesproken?

> Kennen we elkaars kwaliteiten en kracht en maken we er gebruik van?

> Bewustzijn van en omgaan met verschillende belangen

> Voorkomen van / omgaan met conflicten

> Vertrouwen en erkenning

> Elkaar aanspreken en creėren van een feedbackcultuur

Intervisie

 

Voor teams die wel eens een klankbord kunnen gebruiken.

Voor iedereen die samen met collega’s, op een doelgerichte manier inzichten en ervaring over het werk wil delen.

Intervisie is een inspirerende methodiek voor lerende mensen binnen een lerende organisatie en is gericht op het vergroten van het probleemoplossend vermogen. Het is een gestructureerde wijze van werkoverleg en kent een systematische aanpak.

Via collegiale advisering wordt gewerkt aan concrete oplossingen voor persoonlijke- en werk/functie gerelateerde vraagstukken en knelpunten uit de eigen praktijksituatie.   

 

AH! begeleidt deze intervisie bijeenkomsten op zo'n manier dat de deelnemers leren om respectvol, opbouwend en oplossingsgericht met elkaars inbreng om te gaan. Vooral door het stellen van vragen denken zij met elkaar mee in plaats van dat zij pasklare oplossingen aandragen.

Proces-en trajectbegeleiding

 

Zelforganiserende/ Zelfsturende teams

 

Voor teams die groeien naar meer regie en verantwoordelijkheid.

Binnen de zorgsector gelden nieuwe uitgangspunten: de cliėnt centraal, eigen regie, betrokkenheid van familie en mantelzorg en ... zo lang mogelijk thuis wonen. Deze omslag vraagt een andere organisatie van de langdurige zorg en daarom kiezen steeds meer organisaties van zelfsturende teams. Daarbij gaat het over andere rollen, meer invloed en verantwoordelijkheid, met bijhorende houding, kennis en vaardigheden.

 

AH! begeleidt en ondersteunt o.a. bij de invoering van deze teams. Bij alle stappen in het proces: van begin tot eind. Van het meedenken in de fase van voorbereiding, het geven van trainingen, het coachen van de teams in hun praktijk tot en met het evalueren en het borgen van de veranderingen.

Goed organiseren, dan valt er veel te regelen is daarbij het vertrekpunt.

 

Thema's in de trainingen zijn:

> Persoonlijk en professioneel leiderschap

> Communicatie vaardigheden

> Samenwerking binnen het team  

> Client - en vraaggerichtheid

> Aandeel van familie + mantelzorg en de samenwerking met hen

 

 

Alice van der Heijden 
Zwarteweg 94 
1412 GE Naarden 

T   035 6951032

M  0649312433                      E   Alice@ah-coaching.nl

AH! is het snelst te bereiken per telefoon.

Of stuurt u anders een e-mail, dan bericht ik u zo snel mogelijk terug.