Zorgleefplan

Zorg & Zorgleefplan

 

Een bredere kijk op zorg

Het Zorgleefplan

 

Binnen de zorg voor clienten (in verpleeg- en verzorgingshuizen + thuiszorg) is het zorgleefplan een belangrijk instrument om vraaggerichte en methodische zorg te verlenen. Werken met zorgleefplan betekent: voldoen aan de Normen voor Verantwoorde Zorg, want

in het zorgleefplan komen die normen en de nieuwe uitganspunten voor de zorg samen:

de cliënt centraal

aandacht voor kwaliteit van leven en de eigen regie daarover

een bredere kijk op zorg

 

Niet meer alleen vanuit een medisch blik naar cliënten kijken, maar tevens aandacht hebben voor hoe mensen willen wonen, hoe ze hun dag willen doorbrengen en wat ze nodig hebben om ‘goed in hun vel te zitten’. Deze vier ‘domeinen’ van de zorg staan beschreven in de Normen voor Verantwoorde Zorg.

Werken met het zorgleefplan

 

Werken met dit model en het organiseren van vraaggerichte zorg brengt de nodige veranderingen met zich mee op verschillende niveaus van een organisatie. Het vraagt ondermeer om het anders aansturen van zorgprocessen, om nieuwe zorgproducten en een actieve samenwerking.

AH! biedt een gevarieerd aanbod en ondersteuningspramma's om deze processen te volgen en medewerkers en teams toe terusten bij het plannen en uitvoeren van deze veranderingen.

Uitgangspunten

 

Het aanbod richt zich op de begeleiding van projectleiders, teamleiders en EVV’ers. 

Het is vooral praktijkgericht, waarbij ik graag dicht bij de werkvloer werk met de uitvoerend medewerkers, in overleg met hun leidingevenden.

Verder:

> staan de wensen en de mogelijkheden van de opdrachtgever centraal

> is het programma opgebouwd rond de thema’s die de organisatie inbrengt

> ligt de nadruk op het implementeren van het Zorgleefplan via actief experimenteren en

   interactief leren, met veel aandacht voor het leren veranderen

> is het programma flexibel in tijd en plaats en naar behoefte samen te stellen.

Alice van der Heijden 
Zwarteweg 94 
1412 GE Naarden 

T   035 6951032

M  0649312433                      E   Alice@ah-coaching.nl

AH! is het snelst te bereiken per telefoon.

Of stuurt u anders een e-mail, dan bericht ik u zo snel mogelijk terug.